Sluiten
preloader
laden, even geduldannuleren
Hotel Eurotel

 

Choose your language

 

Nederlands Deutch Francais English
Twitter Facebook LinkedIn
Zoover Award Winner Silver

Disclaimer Hotel Eurotel Venray

 

Inleiding
Hotel Eurotel Venay is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gasten en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hotel Eurotel Venray houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van zijn dienstverlening legt Hotel Eurotel Venray gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een online reservering maakt via onze website of een andere boekingssite, een diner, feest of ander evenement bij ons boekt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Hotel Eurotel Venray. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, reserveringen, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Hotel Eurotel Venray gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om gasten en geïnteresseerden van (nieuwe) producten en diensten van Hotel Eurotel Venray op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

De Hotel Eurotel Venray internetsite
Alhoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen van prijs, aanbiedingen, faciliteiten, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Hotel Eurotel Venray internetsite kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, behoren aan Hotel Eurotel Venray en/of aan haar licentiegevers.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hotel Eurotel Venray.


Virussen en veiligheid
De Hotel Eurotel Venray internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Hotel Eurotel Venray internetsites. Hotel Eurotel Venray is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.


Cookies
Tijdens een bezoek aan deze internetsite kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem worden geplaatst. Hiermee kan Hotel Eurotel Venray niet-persoonlijke gegevens verzamelen over o.a. de browserversie en het IP-adres dat is toegewezen door een provider. Met behulp van deze gegevens is Hotel Eurotel Venray in staat de internetsite af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat Hotel Eurotel Venray cookies gebruikt, dient u in uw browser “cookies off” in te stellen of de “cookies off”-button aan te klikken. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.


Uw vragen, suggesties en commentaar
Hotel Eurotel Venray wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die Hotel Eurotel Venray van u ontvangt wordt door Hotel Eurotel Venray gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Hotel Eurotel Venray behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.


Door Hotel Eurotel Venray verzonden e-mail
Door Hotel Eurotel Venray verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hotel Eurotel Venray staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wifi hotspot

Maakt u gebruik van de free wifi hotspot in ons hotel dan gaat u akkoord met de wifi disclaimer. Van KPNHOTSPOTS.  Deze kunt u vinden tijdens het inloggen op de openingspagina van KPNHOTSPOTS in ons hotel.

Algemene leveringsvooraarden
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

Een verwijzing door opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Hotel Eurotel niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zijn.

 

Direct reserveren:

Klik hier